Toelichting Voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, zijn de Nederland ICT Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (onder nummer 30174840) van toepassing.

Beschikbaarheid systemen en applicaties
Koers werkt uitsluitend (al dan niet gedetacheerd) met applicaties van klanten binnen de IT-omgeving van klanten. Het is hierbij een belangrijke voorwaarde dat toegang tot de klantsystemen en het beschikbaar stellen van applicaties (zoals PowerBI), voor aanvang van de afgestemde inzet geregeld is. Koers zal tijdig aangeven welke toegang tot systemen en beschikbaarheid van applicaties nodig is.

Verantwoordelijkheid data en informatie
Klanten zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid van data en validatie van rapportages. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt bij de uitvoering van de opdracht. Bij het in gebreke blijven van het voorzien van juiste data en validatie van rapportages, heeft Koers geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de rapportages of mogelijke risico’s bij het gebruiken van onvolledige of foute informatie.

Portfoliogebruik
Koers behoudt zich het recht voor om te communiceren, via haar website, presentaties en social mediakanalen over de samenwerking met de klant. Koers zal zich inspannen om de communicatie af te stemmen met de klant.

 

Verduidelijking Nederland ICT Voorwaarden 2020

Art. 5 Vertrouwelijkheid
Dit artikel beschrijft de geheimhoudingsplicht, over en weer. Het artikel staat hiermee gelijk aan een geheimhoudingsverklaring.

Art. 6 Privacy en gegevensverwerking
Koers verwerkt persoonsgegevens in die zin dat data uit klantsystemen persoonsgegevens bevatten en verzameld kunnen worden in rapportages. We benadrukken dat we uitsluitend binnen de beveiligde IT-omgeving van de klant, met systemen en data van de klant werken. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens ligt hiermee bij de klant.

Art. 10 Intellectuele eigendom
Het recht van intellectueel eigendom van de informatie-omgeving en inrichting in de vorm van bijvoorbeeld een datamodel, ligt volledig bij de klant.

Art. 21 Uitvoering
Indien er, in een redelijke en vooraf overeengekomen termijn, voorafgaand aan de afgestemde inzet van collega’s geen input is aangeleverd, aan de hand waarvan de inzet kan plaatsvinden, behoudt Koers zich het recht om de inzet wel te factureren. We zullen duidelijk schriftelijk communiceren indien dit voorkomt, om herhaling te voorkomen.

Art. 24 t/m 35 Saas en Programmatuur
Koers levert zelf geen producten of dataopslag. We werken uitsluitend met applicaties van onze klanten.

 

Koers – Voorwaarden NederlandICT