Woningcorporatie

GoedeStede, aan de slag met Informatie

text image

Uitdaging

GoedeStede MT-leden Ivo Hoppe en Jacqueline van Houten hebben de hulp van Koers ingeschakeld om inzicht te creëren in een aantal belangrijke bedrijfsprocessen. De prestaties van het verhuurmutatie- en reparatieproces stonden onder druk. De uitdaging bestond uit:

  • Er was onvoldoende inzicht op basis van het primaire systeem AX 2009
  • Het was op onderdelen onduidelijk waar en hoe er verbeterd kon worden
  • Zelfredzaamheid moest worden gestimuleerd
  • Het MT wilde een centraal punt voor al haar sturingsinformatie

Oplossing

Met goed gemodelleerde data (dat noemen we bouwstenen) zijn we met collega’s van GoedeStede samen aan de slag gegaan. Vanuit een duidelijke prioriteit hebben we een informatieplatform in PowerBI ingericht. We hebben gebruikers getraind en een MT rapportage opgeleverd.

  • Volledig zicht op alle prestaties van de woningcorporatie
  • Collega’s kunnen met de PowerBI rapportages zelf antwoorden vinden
  • Het MT heeft een MT dashboard voor de sturing van de organisatie
  • Prestaties kunnen dagelijks worden getoetst aan de gestelde doelen
Wonen Noordwest Friesland; <em>Informatie Organiseren</em> Wonen Noordwest Friesland; <em>Informatie Organiseren</em>

Woningcorporatie

Wonen Noordwest Friesland; Informatie Organiseren

Wonen Noordwest Friesland, een woningcorporatie met bijna 4000 woningen, heeft Koers gevraagd om informatie te organiseren. Samen maakten we rapportages voor Finance, Verhuur, Vastgoed en Strategie.